SDK

Retailys SDK PHP

Instalace pomocí composeru:

$ composer require retailyscom/retailys-sdk-php

Příklad použití SDK pro žískání objednávky pomocí API

<?php
/**
* Example get order by id
*/
require('/vendor/autoload.php');
# API token
$token = 'f86617ef8008????????????';
$retailysApi = new Retailys\ApiClient($token, false);
$response = $retailysApi->system()->orders()->getId(145230);
var_dump($response);