Instance a název aplikace

Název aplikace a její viditelnost v jednotlivých instancích patří mezi základní nastavení každé aplikace.

Instance a viditelnost

Před registrací nové aplikace je nutné si zavést pojem instance.

Instance je technickým vyjádřením konkrétního jednoho klienta systému Retailys.

Stručně řečeno, při každé nové registraci nového zákazníka je vytvořena nová instance systému Retailys. Do jedné konkrétní instance má obvykle přístup několik různých uživatelů (např. pracovníků klienta Retailysu).

Jednotlivá externí aplikace lze používat pouze v instancích, ve kterých je aplikace povolena (tzn. je viditelná). Vyvíjená aplikace je vždy nejprve vyvíjena jakou soukromá, tzn. lze používat pouze v instanci, ve které ji vývojář vyvíjí. Aby se stala veřejnou a zobrazila se v přehledu veřejných aplikací, je nutné ji schválit. V případě, že si přejete svoji aplikaci zveřejnit (a případně ji nabídnout za úplatu dalším klientům systému Retailys), prosím kontaktujte technickou podporu.

V praxi jsou běžné dva scénáře publikace aplikace:

  • soukromá aplikace - programátor si vyvíjí aplikaci pouze pro svoje potřeby (např. interní napojení na privátní informační systém v jeho firmě)

  • veřejná aplikace - bude veřejně přístupné a každý klient systému Retailys si bude moci aplikaci aktivovat a zdarma, či za úplatu používat.

Tip: Každá aplikace je v základu publikována jako soukromá. Pro zobrazení aplikaci v databázi veřejných rozšíření nás prosím kontaktujte.

Registrace aplikace v systému Retailys

Aby jste mohli vyvíjet svoje vlastní aplikace, je nutné aktivovat vývojářský režim!

Nově vyvíjenou aplikaci je možné zaregistrovat v systému na kartě Vývojář (po aktivaci vývojářského režimu).

Vývojář -> Aplikace -> Nová aplikace

Každá aplikace je v celém systému definována svým unikátním jménem. Jméno aplikace může obsahovat jedině znaky A-Z (malá nebo velká písmena, systém je case-sensitive) a číslice.

Rozšíření nemůže mít tyto názvy:

Retailys
System
Me
Název už existujícího modulu

Název je velmi důležitý a představuje unikátní část URL, pod kterou jsou přístupné funkcionality aplikace. Každý modul má funkcionality přístupné pod touto adresou:

https://apps.retailys.com/NAZEV_APLIKACE/AKCE/

Tip: Při vývoji aplikace je užitečné pracovat ve speciální instanci systému určenému pro testování. Každý klient systému Retailys má právo na přidělení druhé instance. O tu si můžete zažádat ve stejné sekci jako při registraci aplikace.

V jakém jazyce komunikovat s uživatelem?

Na začátku tvorby každé aplikace je nutné položit otázku, v jakém jazyce bude aplikace komunikovat s uživateli. Samotná administrace systému Retailys je plně přizpůsobena libovolnému jazyku a jednotlivé hlášky jsou tedy přeloženy do požadovaného jazyka (ať už ručním překladem, či strojově).