Uživatelská práva

Každá aplikace může obsahovat sadu oprávnění, pomocí kterých může administrátor jednotlivým uživatelům povolit či zakázat přístup k jednotlivým funkcím systému Retailys a konkrétní aplikace.

Uživatelská práva mají tuto syntaxi:

NAZEV_PRAVA.NAZEV_PODPRAVA
PristupDoSekceAplikace1.operaceVSekci

V systému Retailys uživatelské oprávnění bude viditelné takto:

NAZEV_APLIKACE.NAZEV_PRAVA
MojeAplikace.PristupDoSekceAplikace1.operaceVSekci

Se základními oprávněními systému Retailys, které můžete využívat ve svých rozšířeních, se můžete seznámit v uživatelské nápovědě.