Příklady

Získání informací o prodejních kanálech

Získání první strany s výpisem 10 kánalů na stranu (neexpandovaný datový model):

$ curl -X GET "https://api.retailys.com/v1/System/Channels?page=1&per_page=10" -H "accept: application/json" -H "token: ???????"
# Připoužití Retailys SDK PHP
$token = 'f86617ef800823f????????????????';
$retailysApi = new Retailys\ApiClient($token, false);
$response = $retailysApi->system()->channels()->getAll(['expanded'=>false]);
var_dump($response);

Endpoint /System/Channels na API kde můžete snadno vyzkoušet.

Získání informací prodejního kanalu dle ID (10) (expandovaný datový model) :

$ curl -X GET "https://api.retailys.com/v1/System/Channels/10?expanded=true" -H "accept: application/json" -H "token: ???????"
# Připoužití Retailys SDK PHP
$token = 'f86617ef800823f????????????????';
$retailysApi = new Retailys\ApiClient($token, false);
$response = $retailysApi->system()->channels()->getId(10,['expanded'=>true]);
var_dump($response);

Endpoint /System/Channels/{id} na API můžete snadno vyzkoušet.