RESTful API

Specifikace RESTful API systému Retailys

Omezení výkonu

Z důvodu zachování vysoké kvality služby je nastaven maximální počet požadavků přijatých a zpracovaných systémem omezeno na 100 volání z jedné IP adresy za sekundu. Po překročení tohoto limitu až do ukončení započaté sekundy systém vrací chybovou hlášku:

429 Too Many Requets

V hlavičce odpovědi je vrácena hodnota Retry-After v sekundách.

Endpointy

Z důvodu větší přehlednosti jsme dokumentaci k jednotlivým endpointům přesunuli na samostatnou adresu: https://api.retailys.com