Jak začít...

První kroky nutné pro vývoj aplikací pro systém Retailys, registrace vývojáře, získání přihlašovacích klíčů apod.

Základní nástroje a znalosti

Před vytvořením jednotlivých aplikací je nutné podrobné seznámení s možnosti systému Retailys. Jednotlivé aplikace je možné psát v libovolném programovacím jazyce. Programování jednodušších aplikací může zvládnout i programátor začátečník.

Úložiště zdrojových kód

Jako úložiště zdrojových kódů své aplikace můžete využít libovolný webhostingový server či cloudové úložiště. Společnost Retailys ani její pracovníci nemají přístup ke zdrojovým kódům jednotlivých aplikací.

Registrace vývojáře

První krokem pro vytvoření své první aplikace je zaregistrování uživatele jako vývojáře. To se provede v prostředí systému Retailys pomocí položky menu

Nastavení -> Stát se vývojářem

V horní části administrace se poté aktivuje nové menu Vývojář s jednotlivými možnosti pro vytváření či správu vlastních aplikací.

Druhá instance zdarma

Pokud svoji instanci (Co je instance?) chce vývojář využívat pro své primární podnikání (např. provoz elektronických obchodů) a vývoj aplikací chce tedy zcela od své hlavní instance oddělit, je užitečné pracovat v samostatné instanci systému.

Každý vývojář s licencí na jednu instanci systému Retailys má právo v případě potřeby na přidělení druhé speciální vývojářské instance zdarma, o kterou je ale nutné si zažádat emailovým dotazem na naši podporu. Pro vývoj samotných aplikací ale druhá instance není nutná.